Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Det här är den tidigast kända ljudinspelningen med John F. Kennedy (0:56)

Harvard University har släppt vad som tros vara den tidigaste ljudupptagningen med USA:s tidigare president John F. Kennedy. I inspelningen hörs en 20-årig Kennedy hålla ett tal på universitetet 1937. (Published: Oct. 27, 2017)