Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Grönt guld för Brålanda (2:19)

En fördubblad produktion, med om och tillbyggnad och nyanställningar, har gjort att Toppfrys i dalsländska Brålanda nu är störst i Sverige som ärtproducent. (Published: Aug. 4, 2017)